JIANN-JONG CHIU
Status Part-time
Name JIANN-JONG CHIU
Email jeffchiu@nccu.edu.tw
Job Title Assistant Professor-level Technical Expert
Teaching Field 科技產業技術、奈米電子、光電通訊、生物能源
Country School Name Department Duration
Taiwan, Republic of China National Taiwan University Electrical Engineering 1999.09 ~ 2003.12
Taiwan, Republic of China National Tsing Hua University Department of Materials Science and Engineering 1997.09 ~ 1999.06
Taiwan, Republic of China National Cheng Kung University Department of Chemical Engineering 1992.09 ~ 1996.06
Experience Category Organization Title Department Job Title Duration
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2022.02 ~ 2022.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2021.02 ~ 2021.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2020.02 ~ 2020.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2019.02 ~ 2019.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2018.02 ~ 2018.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2015.08 ~ 2016.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理與智慧財產研究所 助理教授級專業技術人員 2014.02 ~ 2015.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理研究所 助理教授級專業技術人員 2013.02 ~ 2013.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理研究所 助理教授級專業技術人員 2012.02 ~ 2012.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理研究所 助理教授級專業技術人員 2011.02 ~ 2011.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理研究所 助理教授級專業技術人員 2010.02 ~ 2010.08
Current NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY 科技管理研究所 助理教授級專業技術人員 2008.08 ~ 2009.08